Hasicí požární technika - Rapastav s.r.o.
- vše pro požární ochranu (hasicí přístroje, hydranty,...)Služby

Naše firma nabízí kompletní servis v oblasti požární ochrany:

 • Prodej nových hasicích přístrojů a hydrantových systémů
 • Kontroly a servis hasicích přístrojů
 • Periodické zkoušky hasicích přístrojů
 • Prodej hydrantových hadic, proudnic a příslušenství.
 • Prodej a plnění CO 2 (technický a potravinářský)
 • Prodej technických plynů a směsí
 • Prodej výstražných tabulek PO a BP dle nařízení vlády 11/2002
 • Prodej protipožárních dveří
 • Protipožární nátěry a obklady
 • Poradenská a konzultační činnost v požární ochraně
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Dodávky kompletního vybavení pro dobrovolné hasiče
 • Rozvoz tech. plynů a CO 2


NAVIGACE >>