Hasicí požární technika - Rapastav s.r.o.
- vše pro požární ochranu (hasicí přístroje, hydranty,...)Hasicí přístroje

Práškové

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné pro dopravní prostředky, v obchodě, průmyslu, archívech, v domácnostech, všude, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou, i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V. dostupné typy: 1 P ReAl ST/EN3 | 2 P ReAl ST/EN3 | 6 P ReAl ST/EN3

Vodní

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné v papírenském a dřevařském průmyslu, skladech tekutých hořlavých látek apod. Nesmí být použity u elektrických zařízení pod napětím. dostupné typy: 9 V ReAl ST/EN3 | 9 V ReAl ST/EN3

Sněhové

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, v uzavřených prostorách, výpočetní techniky, telefonních ústředen, laboratoře, kuchyně, sklady s potravinami, muzea, galerie, sklady hořlavých plynů a chemikálií, i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V. dostupné typy: 2 CO2 ReAl ST/EN3 | 5 CO2 ReAl ST/EN3


NAVIGACE >>